Databeskyttelse

Vi tager databeskyttelse meget seriøst, og som en ansvarlig virksomhed er vi dedikeret til at overholde GDPR-reglerne.

 

Vi er forpligtet til at beskytte de personlige oplysninger, som vi indsamler og behandler, og vi træffer alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger er beskyttet og ikke misbruges.

Som en del af vores overholdelse af GDPR har vi udpeget en databeskyttelsesansvarlig, der er ansvarlig for at sikre, at vi overholder alle relevante databeskyttelsesregler og -procedurer. Vi har også gennemført en omfattende risikovurdering af vores databehandlingsaktiviteter og har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang.

Vi indsamler kun personlige oplysninger, når det er nødvendigt, og vi sørger for, at de oplysninger, vi indsamler, er relevante og ikke unødvendige. Vi informerer altid vores brugere og kunder om, hvordan deres oplysninger vil blive brugt, og vi indhenter altid deres samtykke, når det er påkrævet.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores databeskyttelsespraksis eller ønsker at udøve dine rettigheder under GDPR, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vi tager alle henvendelser alvorligt og vil besvare dem så hurtigt som muligt.

Vi er stolte af at overholde GDPR og træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger. Vi håber, at vores engagement i databeskyttelse vil give dig tillid til vores virksomhed og vores evne til at beskytte dine oplysninger.

 

Hvad er GDPR?

GDPR står for Generel Forordning om Databeskyttelse og er en EU-forordning, der trådte i kraft i 2018. GDPR regulerer, hvordan personoplysninger skal behandles og beskyttes i hele EU.

GDPR giver en række rettigheder til enkeltpersoner, herunder retten til at få adgang til personlige oplysninger, der er gemt, retten til at rette fejlagtige oplysninger, retten til at blive glemt og retten til at begrænse behandlingen af personlige oplysninger. GDPR giver også strengere regler for at indhente samtykke til behandling af personlige oplysninger og for at informere enkeltpersoner om, hvordan deres oplysninger vil blive brugt.

Virksomheder og organisationer, der indsamler eller behandler personoplysninger, er forpligtet til at overholde GDPR-reglerne. Dette omfatter at udpege en databeskyttelsesansvarlig, gennemføre risikovurderinger og have tilstrækkelige sikkerhedstiltag på plads for at beskytte personoplysningerne.

Hvis en virksomhed eller organisation ikke overholder GDPR, kan de blive pålagt at betale bøder og kan blive udsat for erstatningskrav fra personer, der er berørt af brud på persondatabeskyttelsen.

GDPR er vigtig for at beskytte privatlivets fred for enkeltpersoner og for at give dem kontrol over, hvordan deres personlige oplysninger bruges og beskyttes. Det er vigtigt for virksomheder og organisationer at forstå og overholde GDPR-reglerne for at undgå straf og for at opbygge tillid hos deres kunder.